Dit belangrijke kerkelijke onderwijs wordt gegeven in de zogenaamde winterperiode die loopt van september tot en met Pasen. Catechisatie wordt gegeven voor jongeren vanaf 12 jaar in gebouw Irene of in de pastorie. De catechisaties worden verzorgd door een catechisatieteam onder leiding van de predikant.

 

De indeling van de catechisaties is naar leeftijd: 

Groep 12 - 13 jarigen 

Groep 14 - 15 jarigen 

Groep 16 - 17 jarigen

Groep 18 jaar en ouder

 

Belijdeniscatechisatie wordt elk jaar in overleg met de predikant, jeugdouderling en jeugddiaken vastgelegd.

Wil jij ook catechisatie volgen? Dan kun je je aanmelden via het contactformulier.