top of page
Zoeken
  • van Nieuwkoop

Gemeenteweekend 2021

Beste Gemeenteleden en jongeren,


De voorbereidingen voor het winterseizoen zijn in volle gang en prachtig dat wij de ruimte hebben om weer met elkaar van start te gaan.


In en rond het weekend van DV 25 en 26 september willen wij als gemeente gebruiken om met elkaar samen te komen als start voor het winterseizoen. Dit betekent dat er verschillende activiteiten zijn voor jong en oud en voor jong en oud samen. Hoe het programma er precies uitziet wordt middels de afkondigingen, website en Scipio gecommuniceerd.


Alvast een kleine inkijk:


Op DV zondag 26 september zijn er zoals wij gewend zijn 2 kerkdiensten. In de ochtenddienst gaat onze eigen predikant Ds. van den Dool voor met als thema “Geloven is doen!” Mattheüs 25:14-30 (gelijkenis van de talenten.) In de avonddienst hoopt predikant Ds. J. Ouwendijk uit Alphen a.d. Rijn voor te gaan.

Na de avonddienst is er een preekbespreking georganiseerd onder leiding van Ds. L. van den Dool als afsluiting van het startweekend.


Op zaterdag 25 september is er een gemeente activiteit 'happen en trappen' maar daar gaat u/jij de komende zondag tijdens de kerkdienst meer van horen. U/jij kunt alvast de agenda vrijhouden vanaf ongeveer 17:00 uur.


Ook is er de gebruikelijke gebedskring op vrijdagavond DV 24 september om 19:00 uur waar iedereen, jong en oud van harte voor is uitgenodigd. Ook als u/jij hier nog nooit bent geweest, is het wellicht de overweging waard om toch eens met andere gemeenteleden in gebed te gaan. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand, Jac.5:16b.


Voor onze oudere gemeenteleden heeft de Diaconie een uitje georganiseerd op DV 23 september met als start om 14:00 uur in gebouw Irene tot rond de klok van 19:15 uur. Uitnodigingen worden komende week uitgestuurd en in het kerkblad vindt u hierover meer informatie.


Zoals u en jij leest mogen wij weer met veel gemeenteleden aan het werk zijn, met de kracht en de talenten die ons daarvoor rijkelijk door God geschonken worden. Dankbaar zijn wij daarvoor! Wij hopen u en jou de komende weken te ontmoeten in de kerkdiensten en de bijeenkomsten die al van start zijn, maar in het bijzonder tijdens het startweekend en de Zondagse erediensten.


Alles in een overzicht:

Donderdag 23 september van 14:00 t/m 19:15 uur “Ouderenuitje”

Vrijdag 24 september gebedskring 19:00 uur Consistorie of Irene

Zaterdag 25 september vanaf 17:00 gemeente activiteit 'happen en trappen' voor jong en oud

Zondag 26 september 10:00 uur Eredienst Ds. L. Van den Dool

Zondag 26 september 19:00 uur Eredienst Ds. J. Ouwendijk

Zondag 26 september na de avonddienst: Preekbespreking Ds. L. Van den Dool


Een hartelijke groet namens de kerkenraad


Eugene Reijgersberg
53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


bottom of page