top of page

HERVORMD

BROEK OP LANGEDIJK

  • YouTube
  • Facebook - grijze cirkel
  • Gray Instagram Icon
Logo_Protestantse Kerk_RGB.png

 

 

Hoe ziet een kerkdienst eruit?


Elke zondag is er om 10:00 uur en 19:00 uur een kerkdienst. Doordeweeks worden er kerkdiensten gehouden op Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag en op de bid- en dankdagen. Je bent van harte welkom bij een van de vieringen! Ook kun je eerst kennismaken door de kerkdiensten live of later terug te bekijken op ons YouTubekanaal.

Welkom
Als je de kerk binnenkomt staat er bij de ingang een gastvrouw/-heer die je begroeten en die eventuele vragen kan beantwoorden. Je mag zelf een plekje zoeken. Aan het begin van de dienst is er een kerkenraadslid die de mensen welkom heet en soms nog wat praktische mededelingen doet. Daarna zingen we een lied onder begeleiding van het orgel of het combo.
Daarna zijn we een moment stil. We richten daarmee ons hart op God. Daarna spreekt de dominee een kort gebed uit waarin we stilstaan bij wie God is, en dat Hij ons wil helpen. Namens God worden we begroet en we zingen een lied om Hem te danken.
Een kerkdienst wordt ook wel een “eredienst” genoemd. De reden hiervoor is dat je bij een kerkdienst Gods naam eer geeft door voor Hem te zingen, tot Hem te bidden en naar Zijn Woord te luisteren.
In Broek op Langedijk houden we van zingen. Sommige liederen die we zingen gaan al eeuwen mee en zijn in de Bijbel te vinden, deze liederen worden Psalmen genoemd. Andere liederen zijn juist heel recent geschreven door mensen die onder woorden brachten hoeveel ze van God houden. In de liederen die we zingen komt iets van de diversiteit van onze gemeente, en ook van de veelkleurigheid van God naar voren. We zingen dan ook uit verschillende bundels om God de eer te geven die Hem toekomt.

Ontvangen
Waarschijnlijk bezoek je ook de dienst om iets te ontvangen. In de lezingen uit de Bijbel, de overdenking door de predikant en het gezamenlijke bidden krijg je meer kennis over wie God is. Ook geeft het troost en blijdschap, door samen met andere gemeenteleden te zingen en tot God te bidden in het vertrouwen dat Hij altijd naar ons luistert. In de kerk geloven we dat de Heilige Geest van God elke zondag weer je hart wil aanraken, zodat je Gods liefde en vergeving mag ervaren. Een gebed om de Heilige Geest heeft dan ook een bijzonder plekje in elke dienst.
Helemaal aan het einde van de dienst spreekt de dominee een zegen uit namens God. We mogen goede woorden van God ontvangen, om te weten dat God in de week die komt met ons mee wil gaan.


Delen
In een kerkdienst ben je met een groep gemeenteleden bij elkaar. We worden met elkaar verbonden als kinderen van de Vader. We zijn elkaars broers en zussen en leven zoveel mogelijk met elkaar mee. Dat gevoel is belangrijk, voor, tijdens en na de dienst bij het koffiedrinken (in verenigingsgebouw Irene). In een kleinere gemeente zoals de onze is dat gevoel er sterk, want veel mensen kennen elkaar. Als gemeenteleden kunnen we delen van Gods liefde door te luisteren, te praten, een knipoogje of een hand op de schouder en door gasten warm te ontvangen. 
Na de zegen is het mogelijk geld te geven voor goede doelen. Dat kan door geld te geven in de drie collectezakken bij de uitgang of via de gemeenteapp Scipio. Zo’n collecte is niet verplicht, maar wel van harte aanbevolen. Omdat we geloven dat we ook mogen delen van het goede dat we van God hebben gekregen.
Vijf keer per jaar vieren we in de kerk het “Heilig Avondmaal”. We delen samen brood en wijn, in gedachten verbonden met Jezus, die zijn bloed en lichaam voor ons gaf. 

 

Oppas en kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleinste in het verenigingsgebouw Irene naast de kerk. Kinderen vanaf 3 jaar mogen naar Opstap. Opstap is er elke week voor kinderen van 3 jaar tot en met groep 4. Voor de kinderen van groep 5, 6 en 7 is er om de week Opstap. Opstap is een kindernevendienst. De kinderen gaan mee naar de kerk en maken eerst het begin van de dienst mee. Na een kindermoment en het zingen van een kinderlied gaan ze naar het verenigingsgebouw Irene. De kinderen worden na de preek weer teruggebracht in de kerk.

 

Lezen en zingen
Elke zondag wordt tweemaal een eredienst gehouden in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 72. De morgendienst begint om 10.00 uur. De  avonddienst begint om 19.00 uur. In de kerkdiensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit de Psalmen nieuwe berijming en Gezangenbundel 1938 en de bundel Op Toonhoogte (2015). De tekst van de liederen wordt in de kerk geprojecteerd, zodat liedbundels niet nodig zijn. In de ochtenddiensten wordt een deel van de liederen begeleid door de muziekcommissie. De overige liederen worden op het orgel gespeeld.


Je bent van harte uitgenodigd om onze diensten bij te wonen! Mocht je nog een vraag hebben neem dan gerust contact met ons op.

 

 
 
 

Kerkgebouw

Dorpsstraat 72, 1721 BM  Broek op Langedijk

Verenigingsgebouw Irene

Dorpsstraat 74, 1721 BM  Broek op Langedijk

0226 314 013

De historie van het kerkgebouw

Onze kerk is waarschijnlijk één van de oudste gebouwen in Langedijk. In het jaar 1100 werd hier een kapel met een spits torentje gebouwd en gewijd aan de heilige Pontianus, bisschop in Rome. 

In 1475 en later werd de kerk meerdere keren verbouwd. De verschillende steensoorten die in de muren voorkomen, wijzen daar nog op. 

 

Tijdens de reformatie (in de 16 de eeuw) kwam de kerk in handen van de Nederlands Hervormde kerk. 

 

De klok die in de houten toren hangt draagt de inscriptie ‘MCCCCCIIII Sanctus Pontianus Vocor’ en heeft een doorsnede van 1 meter. De klok wordt elke zondag met de hand geluid.

 

In 1774 kwam de gemeenteraad met het verzoek de achterste 3 hoge banken te reserveren voor de Schout, zijn secretaris en de regerende Schepenen, de middelste bank voor de oud-Schepenen en de voorste en laagste bank voor de raadslieden. 

De eikenhouten preekstoel staat halverwege de zuidkant van de kerk met aan de voorzijde een gebeeldhouwde guirlande van bladeren. 

 

Tijdens de inval van de Engelsen en Russen (1799) gebruikten de Franse soldaten de kerk als paardenstal. De preekstoel werd daarbij beschadigd door een sabelhouw. Deze beschadiging is nog steeds te zien.

 

De kerk bezit 2 zilveren avondmaalsbekers uit 1655 geschonken door Mr. H.A. de Wit. 

 

Aan de noordkant van de kerk hangen 2 grote borden. Het linker bord vertelt welke voorgangers de gemeente gediend hebben. Op het rechterbord staan de 10 geboden. 

 

Het orgel werd in 1880 aangekocht in Duitsland en heeft 22 registers, 2 klavieren en een pedaal. 

In 1995 en in 2002 is het orgel gerestaureerd en schoongemaakt. De 900 pijpen, variërend van 20 centimeter tot meer dan 4 meter werden in de orgelkamer behandeld. De houten pijpen werden in de werkplaats van de orgelbouwer gerepareerd. 

 

De kerk is in 1996 gerestaureerd en gemoderniseerd. In 2020 is de kerk voorzien van camera's om live uitzendingen te kunnen verzorgen.

bottom of page