top of page

HERVORMD

BROEK OP LANGEDIJK

  • YouTube
  • Facebook - grijze cirkel
  • Gray Instagram Icon
Logo_Protestantse Kerk_RGB.png
Home: Welkom
Home: Blog2 Custom Feed

Ontmoeting

 In de Hervormde Kerk te Broek op Langedijk is alles gericht op de ontmoeting met God de Vader, met Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag in de kerkdiensten, maar ook doordeweeks in kringen. Je bent van harte welkom. 

Er zijn op zondag twee diensten, om 10:00 uur en 19:00 uur, die ook on-line te volgen zijn.

Zondagavond 11 juni is er weer de maandelijkse jeugddienst om 19:00 uur.

Home: Citaat
Home: Onze waarden

"De Heer is als een licht in het donker.

Ik ben voor niemand bang.

Bij de Heer ben ik veilig,

daarom heb ik geen angst.”

Psalm 27

Agenda

Home: Onze missie

Wie wij zijn

De Hervormde Gemeente bestaat uit gemeenteleden die in Broek op Langedijk en omgeving woonachtig zijn. Wij voelen ons verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Het goede nieuws van Jezus wordt immers al tweeduizend jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Samen met hen belijden we Jezus Christus als Heer van onze gemeente. In onze gemeente staat de Bijbel, die wij lezen als Woord van God, centraal. Dat centraal staan is breder dan de verkondiging eruit in de erediensten. Ook in pastorale contacten, catechese, clubwerk en bijbelkringen gaat de Bijbel open. 

Belijden

Wij staan met beide benen in de hedendaagse maatschappij en hechten tegelijkertijd aan de gereformeerde traditie. De Bijbel, de woorden van God, vinden we belangrijk en geven betekenis en richting aan ons leven. Kenmerkend voor de diensten is de heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in een postchristelijke cultuur en het samen zingen en bidden. Je bent van harte welkom in de diensten, maar ook in de activiteiten doordeweeks. Het is mogelijk om deel te nemen aan laagdrempelige en verdiepende cursussen, activiteiten en gebedssamenkomsten.

 

Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven doordat mensen God de rug toegekeerd hebben. We geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde voor onze redding. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen mensen weer bij God komen en is de dood overwonnen.

 

Wij zien uit naar de vervulling van Gods belofte om de hemel en de aarde nieuw te maken.

Wij geloven echter ook dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen redt, geneest, vernieuwt en uitdaagt om te geven. In de Bijbel laat God zijn liefde, verlangens en beloften aan ons zien. Met zijn Heilige Geest verandert Hij ons, zodat wij mooiere mensen worden en dichter bij Hem kunnen zijn.


Predikant

Dominee Leon van den Dool is sinds juni 2019 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente. Voel je vrij om contact met hem op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Kerkgebouw

Dorpsstraat 72, 1721 BM  Broek op Langedijk

Verenigingsgebouw Irene

Dorpsstraat 74, 1721 BM  Broek op Langedijk

0226 314 013

Home: Contact

​Scriba

Jurien Zondervan

scriba    hervormdbol.nl

Predikant

Dominee Leon van den Dool

dominee     hervormdbol.nl

06 818 999 88​

Contact kosters en overige vragen

kerkrentmeesters     hervormdbol.nl

Zie ook onze contactpagina

Apenstaartje.png
Apenstaartje.png
Apenstaartje.png

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

bottom of page