HERVORMD

BROEK OP LANGEDIJK

  • YouTube
  • Facebook - grijze cirkel
  • Gray Instagram Icon
 
 

Ontmoeting

 In de Hervormde Kerk te Broek op Langedijk is alles gericht op de ontmoeting met God, Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag in de kerkdiensten, maar ook doordeweeks in kringen. Je bent van harte welkom. 

Op 3 maart 2021 heeft de kerkenraad besloten het avies van de PKN te volgen. Sindsdien mogen er weer 30 gemeenteleden of gasten de dienst bijwonen. Hiervoor moet u of jij zich wel van te voren aanmelden. Meezingen in de kerk is helaas nog niet toegestaan. In maart zijn er alleen ochtenddiensten. Onze diensten blijven online te bekijken en te beluisteren

 

Agenda

 

Wie wij zijn

De Hervormde Gemeente bestaat uit gemeenteleden die in Broek op Langedijk en omgeving woonachtig zijn. Wij voelen ons verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Het goede nieuws van Jezus wordt immers al tweeduizend jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Samen met hen belijden we Jezus Christus als Heer van onze gemeente. In onze gemeente staat de Bijbel, die wij lezen als Woord van God, centraal. Dat centraal staan is breder dan de verkondiging eruit in de erediensten. Ook in pastorale contacten, catechese, clubwerk en bijbelkringen gaat de Bijbel open. 

Belijden

Wij staan met beide benen in de hedendaagse maatschappij en hechten tegelijkertijd aan de gereformeerde traditie. De Bijbel, de woorden van God, vinden we belangrijk en geven betekenis en richting aan ons leven. Kenmerkend voor de diensten is de heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in een postchristelijke cultuur en het samen zingen en bidden. Je bent van harte welkom in de diensten, maar ook in de activiteiten doordeweeks. Het is mogelijk om deel te nemen aan laagdrempelige en verdiepende cursussen, activiteiten en gebedssamenkomsten.

 

Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven doordat mensen God de rug toegekeerd hebben. We geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde voor onze redding. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen mensen weer bij God komen en is de dood overwonnen.

 

Wij zien uit naar de vervulling van Gods belofte om de hemel en de aarde nieuw te maken.

Wij geloven echter ook dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen redt, geneest, vernieuwt en uitdaagt om te geven. In de Bijbel laat God zijn liefde, verlangens en beloften aan ons zien. Met zijn Heilige Geest verandert Hij ons, zodat wij mooiere mensen worden en dichter bij Hem kunnen zijn.


Predikant

Dominee Leon van den Dool is sinds juni 2019 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente. Voel je vrij om contact met hen op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 

"De Heer is als een licht in het donker.

Ik ben voor niemand bang.

BIj de Heer ben ik veilig,

daarom heb ik geen angst.”

Psalm 27

Kerkgebouw

Dorpsstraat 72, 1721 BM  Broek op Langedijk

Verenigingsgebouw Irene

Dorpsstraat 74, 1721 BM  Broek op Langedijk

0226 314 013

 

​Scriba

Jurien Zondervan

scriba@pkn-hgbol.nl

Predikant

Dominee Leon van den Dool

dominee@hervormdbol.nl

06 818 999 88​

 

Ledenadministratie

ledenadmin@pkn-hgbol.nl

Contact kosters

koster@pkn-hgbol.nl

CONTACT

©2020 door Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk